@ aeseoyazilim.com. , 2015
 • Faaliyet Alanları

  Kont Hukuk Bürosu
  Kont Hukuk Bürosu

  Kont Hukuk Bürosu / Faaliyet Alanları

  İcra, İflas Hukuku Davaları

  Kont Hukuk Bürosu her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir.

  Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Kont Hukuk Bürosu bu konuda uzman avukatları ile hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.
  İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
  Haciz işlemleri
  Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
  İflas hukuku işlemleri
  İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
  Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
  Yedieminliği suistimal davalarının açılması
  Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
  İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

  Türkiye'de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

  Ofisimiz Türkiye'de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan "iflas erteleme" konusunda da hizmet vermektedir.

  Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


  Faaliyet Alanlarımız

  Boşanma Davaları, Ceza Hukuku Davaları, Dava, Tahkim ve Temyiz Hukuku, Deniz Ticaret ve Deniz İş Hukuku, Fikri Haklar Hukuku, Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Marka İptal Davaları, Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku ve Şirket Kuruluşu, Ticaret Hukuku Davaları, Tüketici Mahkemesi Davaları, Yabancı Sermaye Hukuku..

İletişim

Faaliyet Alanları

FAYDALI LİNKLER